Centrum善存银级复合维生素/多种矿物质补充剂$4.75

Centrum善存银级复合维生素/多种矿物质补充剂,适合50岁以上人群。新配方添加了强力抗氧化剂番茄红素,具抗癌,保护前列腺作用。另叶黄素可维护视力,预防眼睛的黄斑病变。银善综合维他命,补充中老年所需的营养,保护银发族的健康,减轻衰老的困扰。富含维生素D3,B维生素,钙和抗氧化剂,80粒,原价$9.99,现订阅价仅需$4.75。

点击购买 #ad

本站文章文案均属作者原创,禁止任何网站或博客抄袭!任何形式转载文字请注明出处。版权©️归本站所有,违者必究。